EBITDAC

Earnings before interests, taxes, depreciation, amortization and coronavirus Обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків, амортизаційних відрахувань та коронавірусу

Proffesor